HİZMETLERİMİZ

AKS Stratejik, ülkemizde ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerde enerji alanında ihtiyaç duyulan servis, değerlendirme ve stratejik mühendislik gereksinimleri kapsamında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Şirketimiz, başta petrol ve doğalgaz ile jeotermal sektörü olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe hizmet üretmekte ve stratejik danışmanlıklar sunmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde çeşitli ülkeler ve/veya basenlerde uzun süre çalışmış ve buralarda derinlemesine tecrübeye sahip uzmanlar bulunmaktadır. Bu uzmanların çalışmış ve/veya çalışmakta olduğu ülkeler şunlardır:

 • Türkiye (Trakya ve Karadeniz kıyı ötesi klastikleri ve GD Anadolu karbonat rezervuarları)
 • Kazakistan (İç basenlerdeki sahalar ve Hazar Denizi kıyısı sahaları dahil)
 • Türkmenistan (Hazar kıyısı ve Merv bölgesindeki YSYB gaz/kondensat sahaları dahil)
 • Azerbaycan (Kara ve denizdeki sahalar)
 • Rusya (ülkenin değişik bölgelerindeki sahalar)
 • Irak (Basra ve Kuzey Irak’taki sahaların büyük çoğunluğu dahil)
 • Sudan ve Güney Sudan sahaları
 • Libya (Sirte and Gadames basins)
 • Bulgaria
 • Afganistan (YBYS sahaları)

AKS’nin yüksek tecrübeye sahip olduğu ve özel uzmanlık geliştirdiği alanlar şunlardır:

 

·       Genel:

o   Saha geliştirme planı hazırlama,

o   Ayrıntılı teknik analiz ve değerlendirmeler,

o   Ortaklık, birleşme ve satın almaya yönelik değerlendirmeler (due diligence),

o   Ortaklık veya şirket analizleri,

o   Ekonomik değerleme modelleri ve değerlendirmeler,

o   Veri odası ve dijital veri odası hizmetleri,

o   Saha enerji potansiyeline yönelik etüdler.

 

·       Jeoloji and Jeofizik:

 • Yapısal ve jeolojik olarak kompleks basenler ve sahalar (kıvrım ve bindirme kuşakları),
 • Metamorfik kayaçlar,
 • Karbonat ve kumtaşı rezervuarları,
 • Doğal çatlaklı rezervuarlar,
 • YSYB (Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı sahalar),
 • Tatlı su rezervuarları
 • Matriks porozite ve matriks porozite içermeyen (ankonvansiyonel ve/veya çatlaklı) rezervuarlar.

 

·       Rezervuar, Üretim ve Petrofizik Analizler:

 

o   Petrofizik ve rezervuar bazlı analiz, yorum ve değerlendirmeleri,

o   Kuyu logları ve sismik very sayısallaştırma

o   Üretim optimizasyonuna yönelik çeşitli analiz, yöntem ve değerlendirmeler (tracer ve interferans analizleri dahil),

o   Kuyu testleri dizayn, planlama ve uygulamaları,

o   Rezerv ve kaynak hesaplamalarına yönelik teknik analizler,

o   Statik/dinamik model kurma, model kalitesini gözden geçirme ve güncelleme hizmetleri.

 

     Sondaj ve Kuyu Tamamlama Disiplini:

 

o   Sondaj öncesi detaylı mühendislik planlaması

o   Sondaj dizaynı ve kuyu sondaj programı hazırlanması 

o   Sondaj programı teknik analizi ve gözden geçirilmesi

o   Detaylı kuyu sondaj programı analizi ve teknik değerlendirmesi

o   Sondaj operasyonu planlaması, bütçe programı ve program optimizasyonu 

o   Sondaj ve ilgili ekipman planlaması, optimizasyonu ile bunların sevislerine ilişkin sözleşme planlaması ve takibi

o   Kaza veya uyumsuzlukların teknik incelemesi ve önlemlere ilişkin tavsiyeler

o   Projenin risklerinin değerlendirilmesi

o   Kuyu bütünlüğü ve sıhhatine ilişkin değerlendirmeler

o   Proje mühendisleri ve süpervizörlerin eğitimi

o   Kağıt üzerinde sondaj ve kuyu tamamlama programının  hazırlanması, yönetimi ve değerlendirmesi

o   Sondaj programının emniyetli ve bütçesi içinde hedefe ulaşmasına yönelik mühendislik destekleri ve yönetimi

o   Endüstrideki en iyi uygulamalara yönelik eğitim ve yönetim desteği

o   Derin deniz sondaj teknolojisi eğitimi ve yönetim desteği

o   Kuyu Tamamlama disiplinine illişkin destek ve mühendislik çözümleri